Deadline inleveren opleidingsplannen is 31 maart !

De deadline voor het opstellen van de opleidingsplannen nadert met rasse schreden. Goed dus om nog eens alles te overlopen omdat de wet van 3 oktober 2022 hier toch wel een en ander aan heeft veranderd.

Vrouwen in de vakbond: een sterkte!

Gelijkheid is een van de basisprincipes van het ABVV. Maar zijn onze vakbonden effectief sterk in gelijkheid? We stelden de vraag aan Sandra Langenus & Sandra Weber, twee sterke syndicalisten die al jaren meedraaien in onze vakbondswerking. Sandra Langenus is sinds 2007 secretaris voor BTB-ABVV in Vlaams-Brabant en Brussel, waar ze de delegees in de verschillende transportsectoren bijstaat. Ze is al sinds 2002 actief binnen de transportvakbond, waar ze gestart is als propagandiste. Sandra Weber is al 20 jaar militante voor ABVV-Metaal bij Honda. Vandaag is ze effectief gemandateerd in de syndicale delegatie en in het comité voor bescherming en preventie op het werk, en heeft ze een reservemandaat voor de ondernemingsraad. We vragen beiden om hun visie op vrouw & vakbond.

De vakbondsvrijheid bestaat 75 jaar!

75 jaar geleden – in de nasleep van de tweede wereldoorlog – werd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen door de Verenigde Naties. In hetzelfde jaar (1948) keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ook Conventie 87 goed. Dat verdrag beschermt de vrijheid van vereniging en het recht van werknemers om zich te organiseren in vakbonden.

fietsende man met rugzak

Verhoging vrijgestelde fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 zal het bedrag aan fietsvergoeding dat vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen en belastingen opgetrokken worden tot 0,35 euro per kilometer. De vrijstelling zal maximaal gelden voor een bedrag van 2.500 euro.

Dit betekent niet dat iedereen die met de fiets komt recht heeft op dit nieuwe bedrag. Meestal zal er sectoraal een bedrag zijn afgesproken in een collectieve arbeidsovereenkomst hetgeen mogelijks lager ligt. Dan geldt dat lagere bedrag. Ook op ondernemingsniveau kan er een verschil zijn, maar de onderneming kan niet lager gaan dan het sectorale bedrag. Wel hoger! De onderneming kan dus beslissen deze 0,35 euro toe te kennen per afgelegde kilometer maar is dit niet verplicht, tenzij er een ondernemings-cao is in die zin. Maar let op: wanneer je meer dan het vrijgestelde bedrag van 2.500 euro als fietsvergoeding zou krijgen, dan wordt het bedrag dat hoger ligt als loon in rekening gebracht en belast! Je zou dan wel al meer dan 7.142 kilometer per jaar moeten fietsen.

Maaltijdcheques: alles wat je moet weten!

Maaltijdcheques zijn het populairste en meest verspreide extralegaal voordeel in België. Meer dan 2 miljoen werknemers in ons land hebben er recht op. Voor werkgevers zijn maaltijdcheques een interessante vorm van verloning, omdat er geen belastingen en RSZ-bijdragen op verschuldigd zijn. Ook voor de werknemer is de cheque vrijgesteld van RSZ-bijdragen en inkomstenbelastingen. De keerzijde van de medaille is dat werknemers geen maaltijdcheque krijgen wanneer ze bijv. ziek of tijdelijk werkloos zijn. Omdat er geen bijdragen op betaald worden, loopt onze sociale zekerheid ook een pak inkomsten mis.