Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Alles wat je moet weten over de loonbonus (cao 90)

De loonbonus (officiële naam: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) is een financiële bonus die werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers.

Omschakeling naar zomertijd!

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart  2024 is het weer zover en schakelen we over op het zomeruur. Een uurtje minder slapen!

Finland staakt en betoogt: aanvallen van extreemrechts tegen vakbonden zijn onaanvaardbaar!

In Finland wordt op dit moment massaal gestaakt en betoogd tegen de asociale, neoliberale arbeidsmarktmaatregelen van de (extreem-)rechtse Finse regering. Werknemers in alle sectoren – onder meer zorg, openbaar vervoer, industrie, transport – hebben het werk neergelegd.

21% btw onrechtvaardig? En de loonkloof v/m dan?

Equal Pay Day viel dit jaar op 17 maart, waardoor vrouwen bijna 2,5 maanden extra moeten werken om hetzelfde jaarloon te bereiken als mannen. ZIJkant, een Vlaamse progressieve vrouwenbeweging, greep deze gelegenheid aan om aandacht te vestigen op de nieuwe Europese richtlijn over loontransparantie.

Voor een sterker, socialer en duurzamer Europa

Op 11 maart organiseerden ABVV-Metaal en BTB een Nationaal Comité. Centraal thema: de Europese verkiezingen van 9 juni 2024. Het resultaat van deze verkiezingen zal bepalen hoe het Europees parlement er de komende vijf jaar zal uitzien.

Werknemers sneller aansprakelijk ?

De hervorming van het burgerlijk wetboek is in volle gang. Door deze hervorming zouden werknemers door medecontracten van hun werkgever voor de rechtbank kunnen worden gedaagd en aansprakelijk worden gesteld voor fouten.

Het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

In België is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) een cruciale factor voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in verschillende sectoren. PBM’s omvatten een breed scala aan uitrusting, zoals helmen, veiligheidsschoenen, handschoenen, brillen en gehoorbescherming, die zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen verschillende risico's op de werkplek.

Driekwart van de Vlamingen wil een échte vermogensbelasting

72,5 procent van de Vlamingen is voorstander van een vermogensbelasting, om op die manier de lasten op arbeid te verlagen. Dat blijkt uit een enquête die uitgevoerd werd in opdracht van Knack en Trends.

Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid daalt

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2024 dalen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van 65 % van het (begrensde) loon naar 60 %. Deze daling zal deels gecompenseerd worden door een extra aanvulling die de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid bovenop de uitkering bij tijdelijke werkloosheid zal moeten betalen aan de werknemer. Het gaat om een bedrag van 5 euro per dag.

Pensioenbonus van kracht op 1 juli 2024

De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd en telt vanaf 1 juli 2024 mee voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025. Ter herinnering: de pensioenbonus is een financiële bonus voor werknemers die langer werken dan de vervroegde pensioenleeftijd.