Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

12/12: Europese vakbonden protesteren tegen EU-bezuinigingen

Op 12 december staat Brussel in het teken van een grootschalige vakbondsbetoging, geïnitieerd door de Europese vakbondsfederatie ETUC en gesteund door de drie vooraanstaande Belgische vakbonden. De centrale boodschap van de demonstratie is gericht tegen de aangescherpte bezuinigingsmaatregelen in Europa.

Fiscale rechtvaardigheid in de wereld: een korte stand van zaken

Hoe is het vandaag gesteld met de globale belastingontduiking en -ontwijking door superrijken en multinationals? Deze vraag stond centraal is het recent verschenen Global Tax Evasion Report. De studie werd opgemaakt door het EU Tax Observatory, een aan de EU gelieerde onderzoeksgroep. Meer dan honderd wetenschappers werkten mee aan het rapport.

Wat verandert er qua vakantiewetgeving in 2024?

Volgens de Europese Arbeidstijdrichtlijn hebben alle werknemers recht op minstens vier weken vakantie met behoud van loon. Het Hof van Justitie hecht hieraan heel veel waarde om werknemers in staat te stellen te ontspannen en vrije tijd naar believen in te kleuren. De Belgische wetgeving garandeerde dit recht echter niet voldoende, aldus het Hof. Een Koninklijk Besluit van 8 februari 2023 (1) moet hier nu verandering in brengen.

Corona is terug op de werkvloer, wat nu?

Niks! Tijdens de epidemie golden vaak andere regels voor ziekte-attesten of om het werk te verlaten om een vaccin te halen. Deze maatregelen zijn ondertussen niet langer aan de orde. Dit betekent dat je niet meer automatisch van het werk afwezig mag zijn om je vaccin te halen, tenzij je onderneming een regeling voorziet. Verder gelden bij een besmetting ook gewoon de regels rond ziekte, tenzij er binnen je onderneming opnieuw een andere regeling zou zijn overeengekomen.

Omschakeling naar wintertijd!

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober 2023 is het weer zover en schakelen we over op het winteruur. Een uurtje langer slapen!
Om 3 uur maken we de omschakeling en wordt de klok teruggedraaid naar 2 uur. 

Vertrouwenspersoon verplicht vanaf 50 medewerkers

Een nieuw wetsontwerp dat momenteel ter advies bij de Raad van State ligt, stelt dat bedrijven met gemiddeld 50 of meer werknemers één of meerdere vertrouwenspersonen moeten aanstellen.

Werkbaar werk in metaal en transport: hoe staat het ermee?

Uit de nieuwe, vierjaarlijkse werkbaarheidsmeting van de SERV blijkt dat de kwaliteit van jobs in Vlaanderen terug de goede kant opgaat. Het aantal werknemers zonder werkbaarheidsknelpunten stijgt van 49,6 % (2019) naar 51,8 % (2023). De vorige meeting uit 2019 toonde een daling van de werkbaarheid t.o.v. 2016. Deze lichte verbetering is uiteraard positief en illustreert dat investeren in werkbaar werk loont.

De RVA gaat digitaal: online tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet en thematisch verlof regelen

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen sinds 1 september 2023 een elektronische controlekaart (eC3.2) invullen. Daarnaast kunnen werknemers sinds kort ook hun werkgever online op de hoogte brengen wanneer ze tijdskrediet of thematisch verlof willen nemen.

Neen tegen flexi-jobs in onze metaal- en transportsectoren!

De federale regering heeft in haar begrotingsakkoord 2024 het systeem van flexi-jobs sterk uitgebreid en de voorwaarden (licht) aangepast. De liberale regeringspartijen (Open-VLD, MR) en de werkgevers zijn daar zeer tevreden mee, maar voor ABVV-Metaal en BTB-ABVV ligt deze maatregel zeer moeilijk. Hieronder overlopen we zowel alle nieuwigheden als onze bezwaren tegen deze vorm van tewerkstelling.

Het schooljaar 2023-2024 is een bijzonder schooljaar!

Het schooljaar 2023-2024 is een bijzonder schooljaar omdat in dit schooljaar ook de sociale erkiezingen 2024 zullen plaatsvinden. Voor de verschillende vormingsdiensten van het ABVV is dit de hoogconjunctuur van de syndicale opleidingen. Zo ook voor Vorming 360 die instaat voor de opleidingen van nieuwe militanten en ervaren delegees in de metaal- en transportsector.