Deadline inleveren opleidingsplannen is 31 maart !

Deadline inleveren opleidingsplannen is 31 maart !

De deadline voor het opstellen van de opleidingsplannen nadert met rasse schreden. Goed dus om nog eens alles te overlopen omdat de wet van 3 oktober 2022 hier toch wel een en ander aan heeft veranderd.

Een opleidingsplan moet jaarlijks opgemaakt worden in de ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen. Het plan moet uiterlijk 31 maart opgesteld zijn.

In het kader van het sociaal overleg moet de inhoud van het plan worden bepaald. Het bevat een opsomming van de verschillende opleidingen van de werknemers met bijzondere aandacht voor de risicogroepen en werknemers die minstens 50 jaar jong zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met het genderaspect, werknemers van buitenlandse afkomst en werknemers met een handicap.

Ook al wordt het plan jaarlijks opgesteld kan het wel een langere (maar geen kortere!) duurtijd hebben. Verder worden in het opleidingsplan de formele opleidingen (meestal gegeven door een opleider) en informele opleidingen (deze hebben rechtsreeks betrekking op het werk) opgenomen en er moet uitgelegd worden op welke wijze het bijdraagt tot het individueel opleidingsrecht. Dit individueel opleidingsrecht geeft een individueel recht van 5 dagen per jaar aan de werknemer vanaf 1 januari 2024 (4 vanaf 1 januari 2023), afhankelijk van je arbeidsregime. Maar opgelet: voor de bepaling van het recht zelf en de modaliteiten moet de sectorale cao erop worden nageslagen, want dit verschilt toch wel wat van sector tot sector en soms is er ook een groeipad voorzien.

Welke procedure is voorzien?

  • De werkgever legt een ontwerpplan voor aan de leden van de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging (of werknemers wanneer deze 2 organen er niet zijn);
  • Uiterlijk 15 maart wordt een advies verleend;
  • Het plan wordt binnen de onderneming bewaard.

De gegevens en een overzicht van je individueel opleidingsrecht kun je binnenkort terugvinden in de FLA (Federal Learning Account). Als werknemer kun je via www.mycareer.be deze gegevens raadplegen.