fietsende man met rugzak

Verhoging vrijgestelde fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 zal het bedrag aan fietsvergoeding dat vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen en belastingen opgetrokken worden tot 0,35 euro per kilometer. De vrijstelling zal maximaal gelden voor een bedrag van 2.500 euro.

Dit betekent niet dat iedereen die met de fiets komt recht heeft op dit nieuwe bedrag. Meestal zal er sectoraal een bedrag zijn afgesproken in een collectieve arbeidsovereenkomst hetgeen mogelijks lager ligt. Dan geldt dat lagere bedrag. Ook op ondernemingsniveau kan er een verschil zijn, maar de onderneming kan niet lager gaan dan het sectorale bedrag. Wel hoger! De onderneming kan dus beslissen deze 0,35 euro toe te kennen per afgelegde kilometer maar is dit niet verplicht, tenzij er een ondernemings-cao is in die zin. Maar let op: wanneer je meer dan het vrijgestelde bedrag van 2.500 euro als fietsvergoeding zou krijgen, dan wordt het bedrag dat hoger ligt als loon in rekening gebracht en belast! Je zou dan wel al meer dan 7.142 kilometer per jaar moeten fietsen.