Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Alles wat je moet weten over de loonbonus (cao 90)

De loonbonus (officiële naam: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) is een financiële bonus die werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers.

De bonus is steeds gekoppeld aan een vooraf bepaalde doelstelling (bv. een stijging van de omzet of een daling van het energieverbruik). In 2024 mag deze bonus maximaal 4.020 euro bedragen. De werknemer betaalt enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Hier lees je er alles over (voor onze syndicale visie: check dit).