Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Jobstudent? Check dit even

Jobstudent? Check dit even

​Ben je klaar om wat bij te verdienen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Geen zorgen, onze gloednieuwe fiche voor studentenarbeid staat vol met essentiële informatie. Van de regels en rechten tot slimme tips over hoe je het meeste uit je job haalt, onze fiche heeft het allemaal.

 

Download onze folder rond studentenjobs

Cover e book studenten1. Mag ik werken?
- 15 jaar en slim genoeg voor twee jaar secundair? Check!
- 16 jaar zonder die twee jaar? Ook goed.
- Juni-diploma? Werk door tot eind september. (Let op: niet bij je toekomstige baas, tenzij het echt iets anders is.)

2. Wat krijg ik?
- Een contract voordat je start (pak die pen!)
- Lonen? Volgens de slimme tabel van jouw sector.

3. Belangrijk om te weten:
- 600 uur werken mag, daarna wordt het serieus.
- Verdien je meer dan € 7.290? Dan ben je officieel onafhankelijk (sorry, ouders!).

4. Hoe en wanneer?
- Niet meer dan 8 uur per dag, en feestdagen zijn voor feestjes, niet voor werk (meestal dan).

5. Extraatjes?
- Gratis lid bij het ABVV, voor als je vragen hebt of het even niet meer weet.

Meer info?
>> Surf naar www.abvv-jongeren.be voor het hele verhaal of lees hieronder verder alles in detail na.


IN DETAIL

Wie kan werken als jobstudent?

Je kunt als jobstudent werken indien je studeert, oud genoeg bent en niet werkt wanneer je op school geacht wordt te zijn. Het begrip 'student' is niet echt wettelijk omschreven. Je kunt beginnen werken vanaf 15 jaar als je de eerste twee jaren van het secundair hebt gevolgd. Anders moet je minstens 16 zijn.

Algemeen volstaat het om een erkende studierichting te volgen in het middelbaar of hoger onderwijs en dat als hoofdactiviteit te hebben. Ook als je je diploma behaalt via de Centrale Examencommissie kun je als jobstudent aan de slag. Avondschool volgen daarentegen of onderwijs met beperkt leerplan (bijvoorbeeld een taalopleiding) volstaan niet.

Alternerend leren en werken of deeltijds onderwijs combineren met een studentenjob kan worden aanvaard indien je geen sociale uitkering krijgt. Je kunt dan enkel werken op momenten waarop je niet op school moet zijn of de praktische opleiding volgt. Je moet de studentenjob ook uitvoeren bij een andere werkgever dan daar waar je werkt in het kader van je opleiding.

Indien je afstudeert in juni, mag je nog tot eind september werken als jobstudent. Dat kan normaal niet bij jouw toekomstige werkgever tenzij de nieuwe jobinhoud wezenlijk verschilt van je studentenjob. Bovendien kun je nooit als jobstudent meer dan een jaar onafgebroken bij dezelfde werkgever werken.


Waar heb je recht op?

Een contract

Je moet uiterlijk op het moment van aanvang van de job, een schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten hebben ondertekend in twee exemplaren waarvan jij er eentje krijgt.

De arbeidsovereenkomst is eigenlijk een gewone arbeidsovereenkomst als arbeider of werknemer maar dan van bepaalde duur (maximaal 12 maanden!). Bovendien zijn een aantal verplichte bepalingen opgenomen die tot doel hebben om jou zoveel mogelijk te informeren. Je hebt immers nog niet veel ervaring op de arbeidsmarkt wat tot misbruik zou kunnen leiden.

Ook het arbeidsreglement moet jou op de eerste werkdag overhandigd worden.

De eerste drie dagen kunnen worden beschouwd als proefperiode indien dat zo in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen. Binnen die drie dagen kan elke partij het arbeidscontract zonder opzegperiode verbreken.


Een loon

Het hangt af van de sector waarin je werkt en de vaste barema’s (loonschalen) die daar gebruikt worden. Barema's zijn eigenlijk een soort tabel met vaste bedragen die bepalen hoeveel je verdient. Deze tabellen zijn gebaseerd op zaken zoals hoe lang je al werkt en welke functie je hebt. Elk soort werk kan andere barema's hebben.

Je hebt in principe immers dezelfde rechten als gewone werknemers dus inclusief premies, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, ... Het zou echter kunnen dat er op het bedrijf of in de sector andere afspraken bestaan.

Je kunt de sectorale afspraken altijd hier opzoeken op basis van het nummer van het paritair comité waar je tewerkgesteld bent. Dat nummer vind je op jouw loonbrief terug (bijvoorbeeld PC 111).

Van je loon wordt, indien je bovenvermelde grenzen respecteert, enkel een solidariteitsbijdrage afgehouden van 2,71 %. Dat is toch een pak minder dan de 13,07% die gewone werknemers betalen. Je bouwt dan ook geen sociale rechten op (zoals vakantie(geld) of pensioen).

Feestdagen kunnen wel betaald worden indien zij tijdens de duur van je tewerkstelling vallen. Indien de feestdag na je tewerkstelling valt, hangt het ervan af hoelang je gewerkt hebt.

 <15 dagen als jobstudent

 ≥ 15 dagen < 1 maand

 ≥ 1 maand

 Geen verplichting tot uitbetalen feestdag                        

 Feestdag in de 14 dagen die volgen op het einde van je contract moet worden uitbetaald

 Feestdag in de 30 dagen die volgen op het einde van je contract moet worden uitbetaald


Je hebt ook recht op opleiding zoals dat voor jouw collega’s geldt binnen het bedrijf alhoewel dat wordt berekend op basis van de tijd van jouw tewerkstelling

 

Fiscaal

Belastingen

In 2024 mag je tot 600 uur werken als student. Het loon dat je hiermee verdient, is op de solidariteitsbijdrage na, vrijgesteld van sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing. Je krijgt dat dus netto op je rekening gestort.

Als je in de horeca werkt mag je die 600 uur combineren met maximaal 50 dagen werk in de horeca. In het geval van gelegenheidswerk in de horeca zullen normale sociale bijdragen geheven worden op een fictief laag loon.

Je kunt dit ook combineren met maximaal 190 uur per jaar onder de regeling voor verenigingswerk.

Let wel op dat je niet méér dan die 190 uur werkt. Doe je het toch, dan worden de extra uren van je 600 uur studentenarbeid afgetrokken.

De uren of dagen die je werkte, kun je opvolgen via  Student@work> of via de app.

Overschrijd je de grenzen? Dan betaal je het gewone tarief aan sociale bijdragen voor elk uur dat je nog meer werkt.

Of je zelf belastingen moet betalen, hangt af van hetgeen je verdiend hebt en je al dan niet werkelijke beroepskosten aftrekt in je belasting.

 In 2024 (aanslagjaar 2025)

 Uitsluitend inkomsten als student en geen aftrek werkelijke beroepskosten

 Andere inkomsten en/of aftrek werkelijke beroepskosten

 Hoeveel mag je verdienen?

 € 15.100 

 € 10.570 


Hoewel je slechts belast wordt boven die drempels, zul je toch een belastingaangifte moeten indienen. De belastingaangifte kun je ook gebruiken om de bedrijfsvoorheffing terug te krijgen, mocht jouw werkgever die toch hebben afgehouden en doorgestort.

Nog ‘ten laste’ van je ouders

Indien je nog ten laste bent van jouw ouders (dus financieel afhankelijk van je ouders en zij voor je kosten zorgen) moet je opletten om niet meer te verdienen dan € 7.290 netto (in 2024; aj. 2025). Dat bedrag betreft de nettobestaansmiddelen (geld dat je overhoudt na aftrek van belastingen en andere verplichte kosten). Bepaalde inkomsten worden hiervan wel uitgesloten. Het betreft inkomen verkregen in het kader van een studentenovereenkomst, voor verenigingsactiviteiten, uit een alternerende opleiding en inkomen verkregen door studenten-zelfstandigen voor maximaal € 3.310,00 (in 2024; aj 2025)) samen.

Daarnaast worden ook onderhoudsuitkeringen uitgesloten voor de berekening van de drempel om ten laste te blijven tot maximaal € 3.980,00 (in 2024; aj 2025).

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een regionale bevoegdheid. Tot je 18 bent, geldt er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag in Vlaanderen, maar daarna hangt het af of je de grenzen van 600 uur per jaar niet overschrijdt. Doe je dat wel en betaal je de gewone lasten, mag je de grens van 80u per maand niet overschrijden om het recht op kinderbijslag voor die maand niet te verliezen. In Brussel is de regeling dus anders (max. 240u/kwartaal, behoudens werken van juli tot september met verderzetting studies nadien).

 
Wanneer mag je werken?

Je mag niet meer dan 8u per dag en 40u per week werken net zoals andere werknemers. Overuren presteren is niet mogelijk.

Afhankelijk van je leeftijd (meer of minder dan 18 jaar) val je in de categorie van jeugdige werknemer met bijhorende bescherming.

Zo mag je in principe niet op zon- of feestdagen werken of ’s nachts. Grote uitzonderingen hier zijn

  • Dringende arbeid aan machines of materieel;
  • In geval van voorgekomen of een dreigend ongeval;
  • In geval van onvoorziene noodzakelijkheid.

Maar zelfs dan mag je niet meer dan één zondag op twee werken.

Nachtarbeid is enkel toegestaan indien je in ploegen werkt of het arbeid betreft die niet mag worden onderbroken.

Voor meerderjarige studenten zijn er afwijkingen mogelijk afhankelijk van het bedrijf of de sector waarin je werkt (horeca, landbouw en zorg bijvoorbeeld).

Onze visie?

De regels voor hoeveel jobstudenten mogen werken, worden te vaak versoepeld. 600 uur is te veel als je nog moet studeren en dat wordt nog zwaarder als je dat met horecadagen of andere tewerkstelling combineert. Je zult nog lang genoeg moeten werken daarna.

De oorspronkelijke grens van 475 uur is al bijzonder ruim (bijna 12 weken). De overschrijding hiervan is ook geen ramp, want vanaf dan bouw je immers sociale rechten op, zoals pensioen of vergoeding bij tijdelijke werkloosheid. Je draagt dan, samen met je werkgever, bovendien ook je steentje bij aan de sociale zekerheid die toch de bron vormt van onze welvaart.

Studenten die werken en met vragen of problemen zitten, kunnen altijd terecht bij de vakbond.
Ze hebben recht op een gratis lidmaatschap van het ABVV.

Voor meer informatie, bezoek de website. www.abvv-jongeren.be