Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Verbeterde bescherming voor werknemers tijdens fertiliteitsbehandelingen

Verbeterde bescherming voor werknemers tijdens fertiliteitsbehandelingen

Op 28 april treedt een nieuwe wet in voege die bijkomende bescherming biedt aan werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medische begeleide voortplanting volgen. Dergelijke behandelingen zijn niet alleen emotioneel en fysiek belastend, ze zorgen er tevens voor dat de werknemer vaker dan gemiddeld afwezig is op het werk.

Mogelijks hebben deze afwezigheden ook een invloed op de organisatie van het werk in de onderneming. Voor deze werknemers wordt vanaf nu in een betere bescherming voorzien. Deze bescherming zorgt er niet voor dat je afwezig kan zijn van het werk met loonbehoud maar verdedigt je beter tegen ontslag en discriminatie.

Wanneer je toch zou worden ontslagen om redenen die niet vreemd zijn aan de gevolgde behandeling of je wordt omwille van je behandeling gediscrimineerd dan kan dit aanleiding geven tot een forfaitaire vergoeding.

Wat houdt de bescherming in?

Je bent gedekt vanaf het moment dat je een medisch attest hebt afgeleverd aan de werkgever. Vanaf dan mag de werkgever je enkel ontslaan omwille van redenen die  niets met de behandeling te maken hebben. De werkgever draagt hiervoor de bewijslast. Vanaf dan mag je ook geen andere nadelige gevolgen ondervinden op je werk omdat je deze behandelingen volgt. De bescherming houdt op 2 maanden na de kennisgeving maar je kan wel (tijdig) een nieuwe aanvraag indienen door een nieuw attest af te leveren.

De vergoeding bedraagt zowel bij een schending van de ontslagbescherming als bij discriminatie 6 maanden loon. Zijn er nog andere gronden die geen discriminatie inhouden en de handeling van de werkgever verantwoorden dan bedraagt de vergoeding 3 maanden loon.

Zowel de vergoeding wegens het ontslag als wegens discriminatie zijn cumuleerbaar.