Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Voor een sterker, socialer en duurzamer Europa

Voor een sterker, socialer en duurzamer Europa

Op 11 maart organiseerden ABVV-Metaal en BTB een Nationaal Comité. Centraal thema: de Europese verkiezingen van 9 juni 2024. Het resultaat van deze verkiezingen zal bepalen hoe het Europees parlement er de komende vijf jaar zal uitzien.

De inzet is groot: krijgen we een overwegend progressief en sociaal parlement of een overwegend rechts tot zelfs extreemrechts parlement? Dat laatste zou een zeer slechte zaak zijn, niet in het minst voor werknemers en vakbonden.

Op het nationaal comité waren zowel Kathleen Van Brempt (kandidaat nr. 2 op de Europese lijst van Vooruit) en Estelle Ceulemans (kandidaat nr. 2 op de Europese lijst van PS) uitgenodigd. Beide dames lichtten er hun plannen toe om de Europese Unie sterker, socialer en duurzamer te maken. Daarna namen ze uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden van de aanwezige secretarissen en vakbondsafgevaardigden.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij o.m.:

  • De nefaste gevolgen van de Europese besparingspolitiek, die ons land de komende jaren opzadelt met grote besparingen.
  • De noodzaak van een sterk Europees industriebeleid, om onze industrie klaar te stomen voor de toekomst en de tewerkstelling te bevorderen.
  • De nood aan een rechtvaardige klimaattransitie, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  • De strijd tegen sociale dumping, onder meer via de versterking Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

Wil je weten wat onze speerpunten zijn voor een sociaal en veerkrachtig Europa? Lees dan zeker ons ABVV-memorandum.

Ook Rohnny Champagne en Frank Moreels, voorzitters van respectievelijk ABVV-Metaal en BTB-ABVV, schetsten nog eens wat er op 9 juni op het spel staat.

Rohnny Champagne: De uitdagingen waarvoor de EU staat, zijn gigantisch: de opmars van extreemrechts, geopolitieke verschuivingen, de klimaattransitie, de uitbouw van een sterke en duurzame industrie, … . Voor ons is het in elk geval duidelijk dat een sterk Europa noodzakelijk is om overeind te blijven in een snel veranderende wereld. Het belang van de Europese Unie – om te zorgen voor vrede en welvaart – kan niet genoeg benadrukt worden. We hebben daarom nood aan politici die zich naar Europa richten in plaats van zich ervan af te keren. Maar naast een sterk Europa, hebben we meer dan ooit ook nood aan een sociaal, progressief en democratisch Europa. Alleen zo kunnen we de grote uitdagingen van vandaag op een rechtvaardige en gedragen manier aanpakken.

Frank Moreels: Van alle verkiezingen die dit jaar op ons af komen zijn deze voor het Europees parlement een absoluut prioritair strijdtoneel. Rechts, zeer rechts én extreemrechts dreigen immers sterker te worden bij deze verkiezingen. En ik kan jullie op een papiertje geven: dat is niet in het belang van de werkende bevolking, dat is niet in het belang van onze leden, en dat is zeker niet in het belang van de (transport)arbeiders. Dus moeten we als vakbond mobiliseren om de progressieve krachten in Europa te versterken.