Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Vrijwillig 50 uur werken per week? Mag dat?

Vrijwillig 50 uur werken per week? Mag dat?

Ja, dit kan maar niet iedere week. Je kunt door het systeem van vrijwillige overuren meer uren presteren zonder recht op inhaalrust. Je moet als werknemer hier wel mee akkoord gaan in een geschreven overeenkomst die geldt voor 6 maanden maar kan worden verlengd.

Op die manier kan je 11 uur per dag presteren of 50 uren per week (tenzij sectoraal anders bepaald).
Dit kan niet onbeperkt! Voor 2024 kunnen er maximaal 220 vrijwillige overuren per jaar gepresteerd worden, bestaande uit 120 vrijwillige relance-overuren en 100 gewone overuren.

Deze 2 soorten overuren verschillen. De 'gewone' vrijwillige overuren moeten betaald worden met een toeslag van respectievelijk 50 % of 100 % en geven recht op een fiscaal voordeel, de relance-overuren daarentegen geven geen recht op een toeslag en er moet bovendien geen RSZ of belasting op worden betaald. Deze relance-overuren kunnen nog gepresteerd worden tot en met 30 juni 2025.

Vergeet niet dat het om vrijwillige overuren gaat en niet om enige verplichting!